Gezocht

In de huidige markt wordt de horecamakelaar steeds vaker als adviseur ingezet in de zoektocht naar het ideale plekje of bedrijf.

Op dit moment zijn wij specifiek op zoek naar:

  • Hotel > 7 kamers in Amsterdam;
  • Hotel >20 kamers in geheel Nederland;
  • Casco horecaruimtes;
  • Bouwgrond of herontwikkelingslocatie met (mogelijk) horecabestemming;
  • Locaties geschikt voor leisure.

Het zoeken naar het juiste horecabedrijf of bedrijfslocatie is een vak apart. De benadering is namelijk vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd. Het verandert de marktbenadering van de horecamakelaar.

Al naar gelang of je op zoek bent naar je eerste horecabedrijf of uitbreiding van je bestaande portefeuille hebben wij specifieke werkwijzen ontwikkeld.

Op basis van onze gesprekken waarbij we zowel ingaan op de “musts” waar een horecabedrijf aan moet voldoen (locatie, capaciteit, omzetniveau, huurprijs, e.d.) als de meer “mays” zoals uitstraling en gevoel, stellen wij een bedrijfsprofiel samen. Ons uitgebreide netwerk en moderne werkwijze zorgen voor het optimale resultaat.

Voor de bedrijven die uitbreiding op de bestaande portefeuille zoeken maken wij een strategisch plan.

De locatievereisten worden bepaald (passantenstromen, inwoneraantal, huurprijzen, capaciteit enz. enz.) waarna wij met ons uitgebreide netwerk en moderne werkwijze zorgen voor het optimale resultaat.

Nadat de geschikte locatie is gevonden kunt u zich laten begeleiden door een ervaren overname adviseur of makelaar. Die zal samen met u alle aspecten van het beoogde bedrijf grondig doornemen, waar nodig kunnen adviseren over de reële waarde ervan, de onderhandelingen voor u voeren, alle overeenkomsten checken en met u de opleveringsdocumenten opstellen voor bij de overdracht.  Uiteraard is de makelaar in het gehele traject uw vertrouwenspersoon en adviseur die handelt in uw belangen.

Afspraak maken?